Tid: 18. mars kl 12–14
Sted: Torvet
Pris: Gratis
Arrangør: Alvehetta FUS barnehage, Arendal vinterfestival

Barnehageutstilling på Torvet 18. mars kl. 12-14

Alle barnehager i Arendal inviteres til å delta på arrangement på Torvet i forbindelse med Arendal vinterfestival som feirer sitt 10-årsjubileum. Alvehetta FUS barnehage er med som arrangør denne dagen, og tema for året er bærekraft og landart.

Tanken vår er at hver barnehage tar med seg en kvist som er ca 1–1,5 meter høy, hvor man henger opp sine egne ulike kreative løsninger for dyr og insekter. Dette skal være laget av naturmaterialer og være bærekraftig. Kvisten må kunne stå støtt, så her må dere bare være lure.

Eksempel på kvist med barnekunst

Eksempel på kvist med barnekunst

Vi har laget noen eksempler selv og på årets inspirasjonskurs som dere kan se på for å få et bilde av muligheter. Utover dette er det fritt frem hvordan hver barnehage ønsker å løse det. Bruk gjerne kongler, kvister, ull, stein, skjell, tre osv. På inspirasjonskurset lagde vi også ulike kunstverk på en treplate, der deltagerne brukte ulike materiell og skapte sine egne uttrykk. Dette er også mulig å lage og stille ut langs fontenen eller bore et hull slik at det kan henges opp på kvisten.

Klikk for å vise bildene:

På selve dagen vil de som kommer kunne leke seg litt med noen landart-aktiviteter som vil kunne endre form etter hvem som skaper, da vi gjenbruker materialet. Vi håper din barnehage har lyst til å komme og bidra, for dette tror vi kan bli utrolig stilig!