Støttespillere

Alle arrangører under vinterfestivalen er selv ansvarlige for planlegging, gjennomføring og finansiering av sitt arrangement. I tillegg bidrar bedriftene nedenfor til Arendal Vinterfestival 2018:

Agderposten Arendal kommune kulturenheten

Vil din bedrift være med? Last ned sponsorbrevet her! (PDF)

Kontaktperson: Roger Einhaug
E-post post@festivalsupply.no
Mobil 970 85 673

Visuelt uttrykk er utformet ved Maya Boman e-post (profil, utsmykninger, logo), Helene Tveiten e-post (logo), og Birgit Fostervold e-post (web, annonser).

Alle festivalfotografier på websiden er ved følgende Arendal Fotoklubb-medlemmer: Danny Santana, Arnfinn Nyland, Stein Erik Gustavsen, Helene Tveiten, Anne F. Hagane, Vidar Hoel, Anne Walbeck, Grethe S. Husby, Birgit Fostervold. Bildene skal ikke gjenbrukes i andre media uten forhåndsavtale.